top of page

Casa Kontečići

Lokacija: Kontešići, Poreč

Godina: 2008

Status: Realizirano

Tip projekta: Nadogradnja i rekonstrukcija

bottom of page